Installateur en Hoofdgebruiker code resetten Alphatronics ML

Firmware < 3.70

Open de kast van de AlphaVision ML centrale en zorg dat de sabotage schakelaar van de kast geopend is.

Sluit kortstondig de reset pinnen op de hoofdprint kort en daarna weer los.

Wacht tot de rode buffer LED oplicht en druk dan 3 keer op de sabotageschakelaar.

De installatiecode en de hoofdgebruiker code wordt nu weer teruggezet naar fabriekswaarde Installatiecode: 123456 Hoofdgebruiker code: 445566.

Firmware >3.70

Zet dipswitch 1 van de hoofdprint op ON.

Sluit kortstondig de reset pinnen op de hoofdprint kort en daarna weer los.

Zodra een tekst in het LCD display van de bedienpaneel verschijnt dat de codes worden teruggezet naar fabriekswaarde Installatiecode: 123456
Hoofdgebruiker code: 445566 kan dipswitch 1 weer terug naar OFF gezet worden.

Dipswitch nummer
Instelling
Betekenis
1
OFF
‘Normale’ stand
ON
Wanneer dipswitch 1 in de ON stand staat en de AlphaVision ML onder spanning gebracht wordt, dan worden de default waarden (fabriekswaarden) geprogrammeerd.
2
OFF
‘Normale’ stand. De geprogrammeerde IP instellingen worden gebruikt.
ON
De AlphaVision ML is bereikbaar via IP adres 192.168.0.48 en webserver poort 80.
3
OFF
Remote service via IP is volledig geblokkeerd ongeacht de instellingen in de programmering (Installateurmenu/Kiezer/Remote Service/IP instelling/IP verbinden – JA/NEE). Wanneer getracht wordt om de AlphaVision ML te bereiken dan zal de AlphaVision ML geen antwoord geven. Dit is de meest veilige operationele stand.
Let op: voor gecertificeerde installaties dient dipswitch 3 op OFF te staan! (zie pag. 14)
ON
Remote service is mogelijk afhankelijk van de instellingen in de programmering (Installateurmenu/Kiezer/Remote Service/IP instelling/IP verbinden – JA/NEE).
4
OFF
Dipswitch 4 dient standaard op OFF te staan.
ON
Indien Dipswitch 4 op ON staat dan wordt de sabotage schakelaar van de print overbrugd. Vergeet niet deze weer terug te zetten!

Reset de verbinding met Integra Mocht het niet meer lukken om verbinding te maken met de Integra, dan is er altijd nog een andere mogelijkheid om lokaal verbinding met de Integra te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bedieningspaneel een ander adres heeft gekregen of de servicecode niet meer beschikbaar is. Gebruik de ‘reset procedure’! Op deze wijze kan altijd een verbinding gemaakt worden zonder gebruikersnaam of wachtwoord. Vergeet alleen niet het alarmsysteem uit te schakelen want anders kunnen de nieuwe instellingen niet weggeschreven worden. reset Voer de reset procedure: Haal de stroom eraf van de alarm print. Sluit de twee reset pootjes kort. Dat kan met een jumpertje of met een schroevendraaier. Doe nu de stroom er weer op. Het dailer led lampje gaat snel kinpperen, wacht totdat het lampje stopt met knipperen. Na het knipperen haal de jumper van de pootjes af, oftewel sluit de twee pootjes niet meer kort. Op het bedieningspaneel staat in het display nu meerdere opties, waaronder het activeren van downloaden of het herstellen van de fabrieksinstellingen. Lukt het niet in 1 keer dan zal je de procedure moeten herhalen om alsnog verbinding te krijgen met het systeem.